Door gebruik te maken van deze website of door op 'Accepteer' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.
+ U bent niet ingelogd: Inloggen

Ts_logo_sinds1921

nAlle boeken

Trimbos zakboek psychische stoornissen en hun behandeling

Tweede, uitgebreide en herziene druk

H. van 't Land, C. Schoemaker, C. de Ruiter (redactie)

Psychische stoornissen komen veel voor onder de algemene bevolking en vormen een belangrijke bron van persoonlijk lijden, verminderde kwaliteit van leven en maatschappelijke kosten. Deze gevolgen zijn vergelijkbaar met de gevolgen van veelvoorkomende somatische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en kanker. Voor steeds meer professionals in de zorg is het van groot belang dat zij basale kennis over psychische stoornissen bezitten, om deze vroegtijdig te kunnen signaleren en de betrokkene eventueel te verwijzen naar adequate hulp.
Deze uitgave biedt een helder en toegankelijk overzicht van de belangrijkste en meest voorkomende psychische stoornissen. Het overzicht is samengesteld op basis van jaarboeken van de Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid (NMG) van het Trimbos-instituut. Elke stoornis wordt systematisch behandeld aan de hand van een zestal vragen.

1. Wat is de stoornis? Symptomen en diagnose, typen, onderscheid met andere stoornissen en klachten.

2. Hoe vaak komt de stoornis voor en bij wie? Aantal mensen met de stoornis in Nederland, internationale vergelijking, risicofactoren.

3. Hoe verloopt de stoornis? Beloop bij de algemene bevolking, beloop bij behandelde patiënten, factoren die het beloop beïnvloeden.

4. Komen er bij de stoornis nog andere aandoeningen voor? Psychische stoornissen, lichamelijke aandoeningen.

5. Wat zijn de gevolgen van de stoornis? Kwaliteit van leven voor mensen met de stoornis en voor de direct betrokkenen, levensverwachting, maatschappelijke kosten.

6. Is de stoornis behandelbaar? Effectiviteit van behandelingen, medicatie, psychologische behandeling en overige behandelvormen.

Het boek is geschikt voor een brede groep van belangstellenden: voor studenten aan gezondheidszorgopleidingen, voor professionals in de gezondheidszorg (van verpleegkundige tot beleidsmaker), voor andere beroepsgroepen die in hun werk te maken hebben met personen met psychische stoornissen en zeker ook voor de geïnteresseerde leek.

Deze tweede druk is volledig herzien en voor iedere stoornis is een paragraaf toegevoegd over de behandeling.

l Bekijk hier de Inhoudsopgave
l Medewerkers

Artikel toegevoegd


is in uw winkelmand geplaatst.

Verder winkelen?

Nu bestellen