Door gebruik te maken van deze website of door op 'Accepteer' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.
+ U bent niet ingelogd: Inloggen

Ts_logo_sinds1921

nAlle boeken

Richtlijn besluitvorming dwang Opname en behandeling

W. van Tilburg, J.R. van Veldhuizen, E. W. Beijaert e.a.

Deze richtlijn is een landelijk geldende, optimale beschrijving van de best mogelijke zorg voor de patiënt, bedoeld om zorgverleners te ondersteunen bij de klinische besluitvorming. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, ervaringskennis en aansluitende meningsvorming door beroepsbeoefenaren en patiënten.

Deze richtlijn gaat over een belangrijk aspect van dwangtoepassing in de psychiatrie: besluitvorming over dwangtoepassing in het kader van de Wet Bopz. De verschillende rollen die de psychiater hierbij vervult, staan centraal. Deze draagt immers een in de wet expliciet benoemde verantwoordelijkheid. Soms als deskundige die een verklaring afgeeft aan de rechter voor een dwangopname, soms als behandelaar, die een dwangbehandeling of andere gedwongen interventies kan starten, soms als geneesheer-directeur, die een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit van de medische gang van zaken in een psychiatrische instelling.

De richtlijn is de eerste over dit thema in Nederland. Dwangtoepassing in de psychiatrie wordt in deze richtlijn primair als een vorm van medisch handelen beschreven en daardoor niet alleen geplaatst in de juridische kaders van de Wet Bopz en andere relevante wetgeving, maar ook in de professionele, maatschappelijke en ethische context van de ‘gewone’ psychiatrie. Daarom zijn in de richtlijn de aanbevelingen zoveel mogelijk onderbouwd met wetenschappelijke inzichten en onderzoeksresultaten en hebben medisch-ethische overwegingen een belangrijke plaats gekregen.

Bekijk de hele serie Richtlijnen ggz

Artikel toegevoegd


is in uw winkelmand geplaatst.

Verder winkelen?

Nu bestellen