Door gebruik te maken van deze website of door op 'Accepteer' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.
+ U bent niet ingelogd: Inloggen

Ts_logo_sinds1921

nAlle boeken

Probleemgeoriënteerd denken in het luchtwegmanagement

Een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek

dr. D.G. Snijdelaar, drs. G.B. Eindhoven (hoofdredactie), prof.dr. D.F. Zandstra, prof.dr. G.J. Scheffer (redactieraad)

In de meeste life support-cursussen wordt gebruikgemaakt van het ‘ABCD-algoritme’. Dit algoritme bepaalt de volgorde van handelen als het gaat om acute levensbedreigende situaties. De eerste letter in dit algoritme staat voor airway (luchtweg) en het is dan ook de luchtweg waar het eerst de aandacht naar uitgaat bij de benadering van de patiënt met acute problematiek. Na het veiligstellen van de luchtweg wordt de aandacht gericht op de B van breathing of beademen. Kennis en (basale) vaardigheden in het management van de luchtweg en beademen zijn daarom belangrijk voor elke arts of medewerker in de zorg die met patiënten met acute problematiek te maken krijgt. Als deze kennis en vaardigheden niet toereikend zijn, wordt vaak de hulp van de anesthesioloog ingeroepen.
Gedurende zijn vijfjarige opleiding wordt de anesthesioloog getraind in het luchtweg­management en het beademen van patiënten, ook in acute en extreme omstandigheden. De anesthesioloog maakt hiervoor gedurende zijn opleiding, en in zijn latere be­roeps­uit­oefening, gebruik van een veelheid aan (invasieve en non-invasieve) luchtweg- en beademingstechnieken.

Dit boek is gericht op elke medewerker in de zorg die te maken krijgt met mogelijke luchtweg- en beademingsproblemen. Hieronder vallen anesthesiologen, intensivisten, spoedeisendehulpartsen, militaire artsen, artsen werkzaam in mobiele traumateams en uiteraard iedereen die daarvoor in opleiding is. Ook voor anesthesiemedewerkers, verkoeverkamermedewerkers en verpleegkundigen werkzaam op de ambulance, intensivecareafdeling of spoedeisende eerste hulp, zijn de problemen die in dit boek behandeld worden relevant, herkenbaar en leerzaam.

Bekijk de hele serie Probleemgeoriënteerd denken in de geneeskunde

Artikel toegevoegd


is in uw winkelmand geplaatst.

Verder winkelen?

Nu bestellen