Door gebruik te maken van deze website of door op 'Accepteer' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.
+ U bent niet ingelogd: Inloggen

Ts_logo_sinds1921

nAlle boeken

Jeugd en cel in Nederland

Over justitiële inrichtingen, jongeren en jongvolwassenen

Chris Baerveldt, Hans Bunkers (redactie)

In Jeugd en Cel in Nederland staat het leven van jeugdigen en jongvolwassenen in justitiële inrichtingen centraal. De auteurs beschrijven de voorkomende praktijken in de penitentiaire wereld zo 'gewoon' mogelijk. Ze helpen de lezer om zich voor te stellen hoe het is om een inrichting te moeten runnen waarin mensen vastzitten die met camera's en personeel worden bewaakt en waar je tegelijkertijd de gedetineerden moet voorbereiden op de terugkeer in de maatschappij.
De onderzoeksresultaten hebben betrekking op jongeren en jongvolwassenen uit verschillende inrichtingen. Op basis van stages, jaarverslagen, interviews met leiding en personeel zijn de inrichtingen en hun werkwijze in kaart gebracht. Aan de hand van vragenlijsten en interviews zijn gegevens verzameld over gedrag en houding van jongeren voor en tijdens het verblijf in de instelling. Informatie over criminaliteit voor en na detentie is verkregen met behulp van politieregistraties.
De eerste hoofdstukken van het boek vormen een algemene inleiding. Daarna volgt een introductie van 'het veld', de afzonderlijke inrichtingen en hun onderlinge samenwerking. Vervolgens gaan de auteurs in op de problematiek van de jongeren en de mogelijke effecten van detentie.
Jeugd en cel in Nederland is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de justitiële sector. Dit werk biedt achtergrondinformatie en discussiestof voor politici, rechterlijke macht, hulpverleners en studenten aan opleidingen op genoemde terreinen.

Artikel toegevoegd


is in uw winkelmand geplaatst.

Verder winkelen?

Nu bestellen