Door gebruik te maken van deze website of door op 'Accepteer' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.
+ U bent niet ingelogd: Inloggen

Ts_logo_sinds1921

nAlle boeken

Handboek ouderenpsychologie

Marja Vink, Yolande Kuin, Gerben Westerhof, Sanne Lamers, Anne Margriet Pot (redactie)

De ouderenpsychologie is sterk in be­we­ging. Deze tweede, geheel herziene versie van het Handboek ouderen­psychologie biedt een actueel overzicht van de stand van zaken van het vakgebied. Ont­wik­ke­lin­gen in de praktijk, die aansluiten bij vragen die psychologen tegenkomen in het werken met ouderen, worden steeds beschreven in samenhang met recent wetenschappelijk onderzoek en theoretische inzichten. In zes delen behandelt het handboek psychologische, sociale en biologische aspecten van het ouder worden, de verschillende domeinen van het psychisch functioneren bij ouderen, belangrijke thema's in levensloopperspectief, psychologische interventies, specifieke aandachtsgroepen en thema's in de beroepsuitoefening.

Voor deze herziene versie zijn hoofdstukken geheel herschreven. Ook zijn er nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals het levenseinde, EMDR, systeemtherapie, cognitieve revalidatie, ontwikkelingsstoornissen, psychotische stoornissen en dementie.
Een andere belangrijke vernieuwing is de digitale uitbreiding. Het betreft een leeromgeving waarin, naast het complete boek, aanvullende informatie is opgenomen, zoals richtlijnen, diagnostische instrumenten, proefschriften en relevante documentatie en beeldmateriaal. Ook bevat de website uitgebreide casuïstiek, waarmee de indicatiestelling en toepassing van therapeutische interventies bij ouderen worden geconcretiseerd.

Dit handboek is tot stand gekomen dankzij de inzet van vele deskundigen op het gebied van ouderen. Deze bundeling van expertise garandeert een breed draagvlak en een diversiteit in accenten, benaderingen en opvattingen. Het boek zal een inspirerende basis bieden aan psychologen (in opleiding) die met ouderen werken. Daarnaast is het boek bruikbaar voor psychologen werkzaam in beleidsfuncties en in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ouderen. Tevens kan het boek worden gebruikt voor de bij- en nascholing van andere beroepsgroepen, zoals artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden.

'Dit werk is zonder enige twijfel een aanrader. Elke ouderenpsycholoog zou dit boek bij de hand moeten hebben: op het nachtkastje hoort andere literatuur, maar op elke werkvloer is dit handboek zonder meer een noodzakelijke aanwinst. En niet alleen voor psychologen. Ook voor geriaters en ouderenpsychiaters is dit werk meer dan nuttig. En daarnaast kan elke professionele hulpverlener die werkzaam is in de ouderenzorg, en zich wil verdiepen in de psychologische vraagstukken en uitdagingen die voortvloeien uit de contacten met de hulp vragende senioren, in dit boek de nodige inspiratie vinden.'
Recensie in Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (Van de Ven, L. Tijdschr Gerontol Geriatr (2017) 48: 189. https://doi.org/10.1007/s12439-017-0224-6)
Lees hier de hele recensie

'Samenvattend kan ik stellen dat ik zeer positief ben over dit handboek; een must voor iedere psycholoog die start met werken in de ouderenzorg. Ook voor ervaren collega’s in het vakgebied en professionals met een raakvlak aan de psychologie lijkt het mij een waardevol naslagwerk waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten zijn verwerkt. De online leeromgeving met beeldmateriaal, casuïstiek, literatuur en nuttige weblinks is de kers op de taart.'
Petra Salemink, psycholoog NIP in Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde
Lees hier de hele recensie

l Bekijk hier de inhoudsopgave
l Bekijk hier het voorwoord
l Bekijk hier de medewerkers

Artikel toegevoegd


is in uw winkelmand geplaatst.

Verder winkelen?

Nu bestellen