Door gebruik te maken van deze website of door op 'Accepteer' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.
+ U bent niet ingelogd: Inloggen

Ts_logo_sinds1921

nAlle boeken

Gezegd en gezwegen

Uitgangspunten voor therapie bij spraak- en taalgestoorde kinderen

S.M. Goorhuis-Brouwer

De inhoud en de vorm van de taaltherapie bij jonge kinderen zijn in de loop van de jaren nogal veranderd. De taaltherapie is gebruik gaan maken van ideeën die zijn ontwikkeld binnen de orthopedagogie, de psychologie en de psycholinguïstiek. Men onderscheidt daarbij een meer sensomotorische en een meer linguïstisch georiënteerde aanpak. Dit boek benadert de therapie vanuit een pragmatisch-rationalistische postitie. Het blijft dicht bij de praktijk en probeert de verschillende theoretische invalshoeken pragmatisch (in een totaalbeeld) te beschouwen en te integreren. De suggesties voor de taaltherapie gaan steeds uit van het totale ontwikelingsbeeld van het kind. Het kindt wordt geplaatst binnen zijn psychosociale omgeving en met eventueel kindgebonden beperkingen wordt rekening gehouden.

Dr. S.M. Goorhuis - Brouwer is als orthopedagoog/spraakpatholoog verbonden aan de KNO-kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen, sectie Communicatieve stoornissen (KNO/CSK). Zij is betrokken bij de klinische research, de diagnostiek en de behandeling van spraak- en taalgestoorde kinderen . Zij is universitait hoofddocent bij de Faculteit der Geneeskunde voor het vakgebeid Spraak- en taalpathologie bij kinderen.

G.H.A. de Boer is logopediste en heeft een jarenlange behandelingservaring met spraak- en taalgstoorde kinderen. Zij is werkzaam geweest bij KNO/CSK en doceerde taalontwikkelingsstoornissen. Thans is zij afdelingsdirecteur van de opleiding Logopedie aan de Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen.

Artikel toegevoegd


is in uw winkelmand geplaatst.

Verder winkelen?

Nu bestellen